Hover controls

Delphi component default iconPřidejte komponenty s podporou událostí najetí myši do Vašich starších Delphi.

V balíčku najdete 10 standardních VCL komponent s přidanými událostmi OnMouseEnter()OnMouseLeave() a podle následujícího příkladu můžete snadno dodat tyto události jakémukoliv potomku TWinControl.

 

Podporované verze Delphi : D5 D6 D7

 

    stáhnout CZ Hover Controls zdarma Pas file iconZdrojový kód přiložen

 

Ukázka, jak implementovat události najetí a vyjetí myši do standardního ovládacího prvku :

type
 THoverLabel = class(TLabel)
 private
  FOnMouseLeave: TNotifyEvent;
  FOnMouseEnter: TNotifyEvent;
 protected
  procedure CMMouseEnter(var Msg : TMessage); message CM_MouseEnter;
  procedure CMMouseLeave(var Msg : TMessage); message CM_MouseLeave;
 published
  property OnMouseEnter : TNotifyEvent read FOnMouseEnter write FOnMouseEnter;
  property OnMouseLeave : TNotifyEvent read FOnMouseLeave write FOnMouseLeave;
 end;

implementation

{ THoverLabel }
procedure THoverLabel.CMMouseEnter(var Msg: TMessage);
begin
 if Assigned(FOnMouseEnter) then
  FOnMouseEnter(Self);
end;

procedure THoverLabel.CMMouseLeave(var Msg: TMessage);
begin
 if Assigned(FOnMouseLeave) then
  FOnMouseLeave(Self);
end;
Pokud chcete, můžete přispět na další vývoj: